Ansvarsfraskrivelse

Uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Tolne Camping ApS er det ikke tilladt på nogen måde at distribuere oplysninger, billeder og fotos, nyhedsrapporter og/eller meddelelser, der er stillet til rådighed via tolnecamping.dk.

www.tolnecamping.dk er et websted tilhørende Tolne Camping ApS. På trods af den konstante omhu og opmærksomhed, som vi lægger i sammensætningen af www.tolnecamping.dk, er det muligt, at de oplysninger, der offentliggøres på www.tolnecamping.dk, er ufuldstændige eller ukorrekte.

Fejl (i databehandlingen) kan ikke altid undgås. Vi kan ikke garantere, at oplysningerne på www.tolnecamping.dk er egnede til det formål, som du søger oplysningerne til. Alle oplysninger, produkter og tjenester tilbydes i deres faktiske tilstand og uden nogen (implicit) garanti eller sikring med hensyn til deres pålidelighed, egnethed til et bestemt formål eller andet.

Vi udelukker ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader af enhver art, der skyldes eller på nogen måde er forbundet med brugen af www.tolnecamping.dk eller med den midlertidige manglende mulighed for at konsultere www.tolnecamping.dk.

Vi er heller ikke ansvarlige for direkte eller indirekte skader som følge af brugen af oplysninger, der er indhentet via www.tolnecamping.dk. www.tolnecamping.dk hverken garanterer eller støtter nogen produkter eller tjenester, der er nævnt i denne publikation, eller garanterer nogen påstande fra producenten af sådanne produkter.

I lyset af dette anbefales læseren altid at foretage uafhængige undersøgelser og/eller foretage research, før han/hun anvender oplysninger, der er indhentet via www.tolnecamping.dk. Oplysningerne på www.tolnecamping.dk opdateres løbende, og der kan til enhver tid foretages ændringer med øjeblikkelig virkning og uden varsel.