Generelle vilkår og betingelser Tolne Camping ApS 
 
Artikel 1: Definitioner 
 
1. Iværksætter: Tolne Camping ApS (ejer Tolne Camping) 
2. Feriegæster (campinggæst): den person, der har indgået en aftale med entreprenøren om en campingplads i en bestemt periode eller en pakkeløsning. Medkontrahenterne er de andre personer, der er nævnt i aftalen. 
3. Tredjepart: enhver anden person, som ikke er feriegæster og/eller medferiegæster. Det er f.eks. gæster til campinggæster.
4. Plads: en plads til en campingplads på Tolne Camping, som er aftalt mellem feriegæsten og entreprenøren. 
5. Ved camping forstås: telt, campingvogn, autocamper, sammenklappelig campingvogn, hytte, Glamping-telt og lignende. 
6. Aftalen: Aftalen mellem feriegæster og iværksætteren om retten til at benytte en campingplads til et på forhånd aftalt beløb og tidsrum. 
7. Information: skriftlige eller elektroniske oplysninger om brugen af pladsen, campingmidlerne, faciliteterne og reglerne på Tolne Camping. 
8. Afbestilling: skriftlig afbestilling af aftalen af feriegæsten inden opholdets startdato. 
9. Campingreglement: det skriftlige reglement med husreglerne for brug af pladsen og faciliteterne. 
10. Pakke: Et ophold på flere dage med aftalte aktiviteter.
11. Identifikation. Alle feriegæster skal identificere sig ved ankomsten. Dette kan ske ved hjælp af et pas, identitetskort eller gult kort. Ved ankomsten noteres følgende oplysninger: navn, e-mail-adresse, hjemadresse. Vi har brug for disse oplysninger for at kunne behandle reservationen, udarbejde fakturaen og videregive gæsterne og nationaliteten til Danmarks Statistik.
 
Artikel 2: Aftalens varighed 
 
1. Aftalen ophører efter udløbet af den aftalte periode uden varsel. 
 
Artikel 3: Priser og prisændringer 
 
1. Prisen aftales på grundlag af den prisliste, som iværksætteren har udarbejdet. 
2. Hvis der efter fastsættelsen af prislisten opstår yderligere omkostninger som følge af en forøgelse af myndighedernes byrde, kan disse yderligere omkostninger også efter aftalens indgåelse overvæltes på feriegæsteren (f.eks. en forhøjelse af momsen). 
 
Artikel 4: Yderligere omkostninger 
 
1. Sengelinned.
Brug af sengelinned i hytter og Glamping-telte er obligatorisk (sengelinned, herunder dyner og puder, kan lejes for DKK 50,- pr. person). 
2. Slutrengøring. Slutrengøring i hytterne er obligatorisk, når du lejer en af ferieboligerne. For hytter opkræves et gebyr på DKK 25,-. Slutrengøring af Glamping-teltene er inkluderet i lejeprisen.
3. Campingkort. Det er ikke obligatorisk at bruge et campingkort. Det er muligt at købe et campingkort på Tolne Camping. Campingkortet er en del af ANWB. 
4. Elektricitet. For elektricitet opkræves et fast beløb pr. nat pr. plads eller bolig. Priserne er vist på hjemmesiden: www.tolnecamping.dk 
5. Miljøafgift. Der opkræves DKK 5,- pr. person pr. nat i miljøafgift.
6. Kæledyr. Der opkræves et tillægsgebyr pr. nat for kæledyr. De aktuelle omkostninger er vist på hjemmesiden www.tolnecamping.dk
 
Artikel 5: Booking 
 
1. Reservationen kan foretages pr. telefon, e-mail og via hjemmesiden www.tolnecamping.dk.
2. Når du har modtaget reservationen, vil du modtage en reservationsbekræftelse og/eller en faktura via e-mail. 
3. Ved reservationer foretaget mere end 28 dage før ankomst gælder en standard fortrydelsesperiode på 2 dage. Reservationer foretaget inden for 28 dage før ankomst har ingen fortrydelsesfrist. 
4. På tredjedagen efter reservationen er din reservation juridisk bindende, og artikel 6 og 7 i disse generelle vilkår og betingelser vedrørende ændringer og afbestilling finder anvendelse. 
5. Hvis der ikke foretages en reservation, er det muligt, at iværksætteren ikke kan garantere en plads eller en ønsket plads i et bestemt tidsrum.
 
Artikel 6: Betaling 
 
1. Feriegæsteren skal afregne betalingen i danske kroner under overholdelse af de aftalte frister. 
2. Betalingen skal foretages i to perioder, nemlig: 
1. 2 uger efter telefonisk, skriftlig eller elektronisk reservation, den første periode for 50% af det aftalte beløb. 
2. Ved afrejse skal det resterende beløb (50 %) betales.
3. Hvis der ikke er foretaget nogen reservation, betales der i én rate på afrejsetidspunktet.  
4. Hvis iværksætteren i tilfælde af en reservation ikke er i besiddelse af det første terminsbeløb på ankomstdagen, er iværksætteren berettiget til at nægte feriegæster adgang til grunden. 
5. Hvis det samlede beløb ikke er betalt på afrejsetidspunktet, er iværksætteren berettiget til at opkræve en rente på 1 % pr. måned af det udestående beløb efter at have modtaget et skriftligt krav. De udenretslige omkostninger, som iværksætteren med rimelighed har afholdt efter at have givet meddelelse om misligholdelse, skal afholdes af feriegæsteren. 
 
Artikel 7: Annullering 
 
1. I tilfælde af afbestilling skal feriegæsteren betale et vederlag til iværksætteren, som beløber sig til 
1. I tilfælde af afbestilling mere end 2 måneder før startdatoen opkræves kun administrationsomkostningerne (DKK 150,-). 
2. Ved afbestilling inden for 2 måneder før startdatoen opkræves administrationsomkostningerne (DKK 150,-) og 10% af det samlede beløb. 
3. Hvis du afbestiller inden for 1 måned før startdatoen, vil vi opkræve et administrationsgebyr (DKK 150,-) og 20% af det samlede beløb. 
4. Ved afbestilling inden for 2 uger før startdatoen opkræves administrationsgebyret (DKK 150,-) og 50% af det samlede beløb. 
2. Gebyret vil blive refunderet i forhold til det forholdsmæssige omfang. 
 
 
Artikel 8: Tredjemands brug 
 
1. Tredjeparts brug af campingudstyr og/eller en tilhørende plads er kun tilladt, hvis indehaveren har givet skriftlig tilladelse hertil. 
2. Der opkræves gebyrer for hver gæst, der besøger en campinggæst. Prisen for en dags ophold (uanset alder) er 20 kr. Hvis gæsten overnatter, opkræves priserne for en voksen eller et barn som angivet på vores websted.
3. Sæsongæster kan vælge at få et gæstekort (prisen er DKK 450.-). Med dette kort kan de få et ubegrænset antal gæster i den valgte sæson.
4. Gæster af feriegæster skal altid melde sig i receptionen.
 
 
Artikel 9: Maksimalt antal tilladte personer 
 
1. Der må højst være 6 personer på en campingplads. Det er ikke tilladt at have flere familier eller flere end det maksimale antal personer på en campingplads. 
2. Når der vælges to telte/campingvogne/klapvogne/campere osv. for en familie, skal der betales for to pladser.
 
Artikel 10: For sen ankomst og tidlig afgang 
 
1. Ved reservation skylder feriegæsten den fulde pris for aftalen for hele den aftalte periode. 
2. I tilfælde af manglende reservation opkræves kun omkostningerne for det antal nætter (inklusive ekstra omkostninger), som feriegæsten har brugt campingpladsen.
 
Artikel 11: Entreprenørens førtidige opsigelse af aftalen og udsættelse 
 
1. Iværksætteren kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning: 
1. Hvis feriegæster, medferiegæster og/eller tredjepart(er) ikke i tilstrækkelig grad opfylder de forpligtelser, der er fastsat i aftalen, campingreglementet og/eller de offentlige bestemmelser, trods forudgående mundtlig og/eller skriftlig advarsel, og dette i et sådant omfang, at det efter rimeligheds- og rimelighedskriterier ikke kan kræves af iværksætteren, at han fortsætter aftalen; 
2. Hvis feriegæster, medferiegæster eller andre feriegæster på trods af forudgående mundtlig og/eller skriftlig advarsel generer entreprenøren og/eller de andre feriegæster eller ødelægger den gode stemning på eller i campingpladsens umiddelbare omgivelser; 
3. Hvis feriegæsten trods forudgående mundtlig og/eller skriftlig advarsel overtræder campingpladsens bestemmelse ved at bruge pladsen og/eller sine campingmidler; 
4. Hvis campingmidlet ikke opfylder de almindeligt anerkendte sikkerhedsstandarder, er tyveri, hærværk, aggression, brug af narkotika, fornærmende udtryk for race, natur eller tro en af grundene til øjeblikkelig fjernelse fra campingpladsen. 
5. I tilfælde af at iværksætteren ønsker at annullere og rømme lejemålet før tid, skal han underrette feriegæsteren herom i et brev, som han personligt får udleveret. I hastende tilfælde kan brevet udelades, og det er tilstrækkeligt med en personlig mundtlig meddelelse. 
6. Efter afbestilling skal feriegæsten sørge for, at pladsen og/eller campingmidlet bliver ryddet, og at området forlades så hurtigt som muligt, dog senest inden for 4 timer. 
7. Hvis feriegæsteren ikke forlader sin plads, har entreprenøren ret til at rømme pladsen i overensstemmelse med artikel 12.2. 
8. Feriegæsteren har i princippet ikke ret til tilbagebetaling af betalinger i tilfælde af for tidlig annullering af aftalen. 
 
Artikel 12: Evakuering 
 
1. Når aftalen ophører, skal feriegæsteren forlade stedet og efterlade det fuldt rengjort senest kl. 11.00 den sidste dag i den aftalte periode. 
2. Hvis feriegæsteren ikke fjerner sine campingmidler, har entreprenøren ret til at rømme pladsen efter skriftlig advarsel og under overholdelse af en frist på 7 dage fra modtagelsen af advarslen, for feriegæsterens regning. Udgifterne til disse 7 dage, udgifterne til nedrivning og eventuelle udgifter til opbevaring og/eller deponering, i det omfang det er rimeligt, skal afholdes af feriegæsteren. 
 
Artikel 13: Love og administrative bestemmelser 
 
1. Feriegæsteren skal til enhver tid sikre, at det af ham anbragte campingudstyr, både internt og eksternt, opfylder alle de miljø- og sikkerhedskrav, som myndighederne eller iværksætteren stiller (eller kan stille) til campingudstyret som led i miljøforanstaltninger for sin virksomhed. 
2. LPG-anlæg er kun tilladt, hvis de findes i motorkøretøjer, der er godkendt af den myndighed, som regeringen har udpeget til dette formål. 
 
Artikel 14: Vedligeholdelse og opførelse 
 
1. Entreprenøren er forpligtet til at holde det rekreative område og de centrale faciliteter i en god vedligeholdelsesstand. 
2. Feriegæsteren er forpligtet til at holde det campingudstyr, som han har placeret, og det tilhørende område i samme vedligeholdelsesstand. 
3. Det er ikke tilladt feriegæster, medferiegæster og/eller tredjemand at grave i området, fælde træer, beskære buske, opsætte antenner, opsætte hegn og afspærringer eller opstille bygninger eller andre faciliteter af nogen art i nærheden af, på, under eller omkring campingmidlerne uden forudgående skriftlig tilladelse fra entreprenøren. 
4. Feriegæsten er til enhver tid ansvarlig for, at campingmidlet altid er bevægeligt. 
5. Feriegæsteren skal til enhver tid holde boligen eller campingpladsen ryddelig og ren. 
6. Ved afrejse skal indkvarterings- og campingpladserne efterlades rene, fri for affald og i ny stand.
 
Artikel 15: Ansvar 
 
1. Entreprenørens juridiske ansvar for andre skader end personskade er begrænset til maksimalt 8 000 000 kroner pr. begivenhed. Iværksætteren er forsikret mod dette. 
2. Virksomheden er ikke ansvarlig for ulykker, tyveri eller skader i sine lokaler, medmindre de skyldes en mangel, der kan tilskrives virksomheden. 
3. Entreprenøren er ikke ansvarlig for følgerne af ekstreme vejrforhold eller andre former for omstændigheder, som han ikke har indflydelse på. 
4. Entreprenøren er ansvarlig for forstyrrelser i sin del af forsyningstjenesterne, medmindre han kan påberåbe sig force majeure, eller hvis disse forstyrrelser er forbundet med kablet fra feriegæsterens overtagelsessted. 
5. Feriegæsteren er ansvarlig for forstyrrelser i sin del af forsyningsvirksomhederne, regnet fra overtagelsesstedet, medmindre der er tale om force majeure. 
6. Feriegæsten er over for entreprenøren ansvarlig for skader, der er forårsaget af hans egen, medrejsendes og/eller tredjemands handling eller undladelse, for så vidt det drejer sig om skader, som kan tilskrives feriegæsten, medrejsende og/eller tredjemand. 
7. Efter en anmeldelse af gener fra feriegæster forårsaget af andre feriegæster er iværksætteren forpligtet til at træffe passende foranstaltninger. 
 
Artikel 16: Klager 
 
1. En klage fra en feriegæst skal altid indgives skriftligt til iværksætteren. 
2. Indgivelse af en klage har ingen opsættende virkning for feriegæsterens betaling. 
3. Iværksætteren skal vurdere din klage og behandle den på en rimelig og retfærdig måde. 
4. Hvis feriegæsten ikke er tilfreds med dette, finder dansk lov anvendelse. 
 
Artikel 17: Beskyttelse af privatlivets fred 
 
1. For at kunne behandle din reservation er det nødvendigt at registrere en række personoplysninger. Det drejer sig bl.a. om: navn og adresse, telefonnummer, e-mail-adresse og nationalitet. Disse data gemmes i en sikker database. Disse data kan bruges af os til interne forretningsformål. Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter. 
2. Kun gæsternes nationalitet og antallet af gæster videregives til Danmarks Statistik.
 
Artikel 18: Kæledyr
 
Kæledyr er tilladt på campingpladsen på visse betingelser:
1. 1. Kæledyr skal altid føres i snor.
2. Der opkræves et tillægsgebyr for hvert kæledyr pr. nat. Priserne er vist på hjemmesiden: www.tolnecamping.dk.
 
Tolne Camping, maj 2021